Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 18, 2016 in Biznes, Finanse |

Prowadzenie rejestru VAT Kraków

Prowadzenie rejestru VAT Kraków

Jednym z podstawowych obowiązków prawnych osób prowadzących działalność gospodarczą i będących płatnikami VAT, jest prowadzenie rejestru VAT wprowadzone artykułem 109 ustawy o podatku od towarów i usług. Ewidencja VAT służy bowiem do prawidłowego rozliczania się z tego podatku, a także kontroli rozliczania się z niego dokonywanej przez podmioty zewnętrzne oraz samych podatników, czyli przede wszystkim prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej VAT. Choć prowadzenie rejestru VAT jest obowiązkowe, ustawodawca nie określił dokładnie jej formy. Pod tym względem więc podatnik ma swobodę jej wyboru.

W pełnej ewidencji powinny znaleźć się takie informacje, jak: kwoty naliczonego podatku od towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności zwolnionych z podatku, rodzaj, przedmiot i wartość opodatkowanej transakcji, wysokość należnego podatku, kwoty naliczonego podatku, które obniżają wysokość należnego podatku, kwoty podatkowe do wpłacenia do urzędu skarbowego lub do zwrotu z urzędu, a także inne dane niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej VAT określone artykułami 120 ust. 15, 125, 134 oraz 138.