Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 21, 2016 in Biznes |

prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków

prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie zobowiązane są do prowadzenia ewidencji środków trwałych, czyli majątki trwałego firmy związanego z prowadzoną przez nią działalnością. Prowadzenie ewidencji środków trwałych zostało wprowadzone jako obowiązek przedsiębiorców rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 roku, obok obowiązku prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Dzięki takiej ewidencji amortyzacja wpisywana jest w koszt działalności i stanowi koszty uzyskania przychodów.

W praktyce prowadzenie ewidencji środków trwałych może mieć postać zwykłego dokumentu tekstowego, zawierającego szczegółowe informacje o takich elementach stałego majątku firmy, jak budynki i lokale będące odrębną własnością przedsiębiorstwa, budowle firmowe oraz niezbędne maszyny, narzędzia, środki transportu, a także inne przedmioty potrzebne do prowadzenie codziennej działalności. Wśród istotnych informacji zawartych w ewidencji środków trwałych powinny znaleźć się także: symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, wartość początkowa, stawka amortyzacyjna, kwota odpisu amortyzacyjnego w danym roku podatkowym oraz daty nabycia lub zbycia danego środka trwałego.