Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 14, 2017 in Biznes |

Prowadzenie księgowości i dokumentacji

Zapewnienie stałych środków na utrzymanie przedsiębiorstwa jest bardzo ważne dla jej zarządu. Czasami zdarzają się sytuacje, w których nie jest możliwe uzyskanie nowych środków własnych. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy wspólnicy nie zgadzają się na zwiększenie sumy kapitałowej. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji może być pozyskanie kredytu obrotowego. Niezbędne jest jednak sporządzenie stosownej dokumentacji, która powinna zostać podpisana przez księgowego. Jednocześnie zaleca się, aby to on sporządził wszelkie akta, które są wymagane przez instytucję bankową. Firma, której zlecono prowadzenie księgowości może we własnym zakresie zebrać wszelkie dokumenty oraz uwierzytelnić wszystkie ich odpisy. W przypadku, gdy bank zażąda bilansu za dany rok obrotowy bądź prostego zestawienia aktywów i pasywów, księgowi skrupulatnie wyliczą wszelkie ich pozycji i bezzwłocznie wyślą do kredytodawcy. Dzięki temu właściciele przedsiębiorstwa będą mogli spać spokojnie – wszelkie środki zostaną im przyznane w odpowiednim terminie.