Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 24, 2020 in Finanse |

Podatek dochodowy w Holandii – aktualne stawki i sposoby rozliczeń

Podatek dochodowy w Holandii – aktualne stawki i sposoby rozliczeń

Rok 2020 przynosi wiele zmian w holenderskich podatkach. Ograniczono liczbę progów podatkowych, a także wprowadzono zmiany w ulgach. Sprawdzamy, co się zmieniło i podpowiadamy, jak się rozliczyć z holenderskim fiskusem.

Holandia to popularny kierunek wyjazdów zarobkowych Polaków już od lat 80. XX wieku. Po wejściu do Unii Europejskiej zainteresowanie pracą w tym kraju wzrosło jeszcze bardziej. Dziś bardzo wielu naszych rodaków jest zatrudnionych u holenderskich pracodawców. Każdy, kto tam pracuje lub dopiero planuje wyjazd w poszukiwaniu pracy, powinien się dowiedzieć, jakie czekają go zmiany w kwestii podatków i jak rozliczyć się z fiskusem.

Nowe stawki podatkowe i ulgi

Holenderski system podatkowy przechodzi transformację już od kilku lat. Rok 2020 jest kolejnym etapem tych zmian. Polacy, którzy wyjeżdżają do Holandii w celu podjęcia tam pracy, najczęściej mają do czynienia z Inkomstenbelasting, czyli z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który dzieli podatników na trzy Boxy w zależności od źródła dochodu:

  • Box 1: dochody z tytułu zatrudnienia lub wynajmu nieruchomości,
  • Box 2: dochody z udziałów w spółkach skarbowych i akcyjnych,
  • Box 3: dochody z tytułu posiadanych oszczędności i inwestycji.

Łatwo się domyślić, że większość podatników zaliczana jest do Boxu 1, a wysokość podatków zależy od wysokości dochodu. W 2020 roku nastąpiły zmiany w stawkach podatkowych. Zostały one zredukowane do dwóch. Pierwszy próg, czyli 37,35%, obowiązuje w przypadku dochodów rocznych w kwocie 68 508 euro. Przy zarobkach powyżej tej kwoty należy się rozliczać według progu 49,5%.

Zmiany nastąpiły także w ulgach. W 2020 roku wzrasta Heffingskorting, czyli ogólna ulga podatkowa, a także Arbeidskorting, czyli ulga podatkowa dla osób pracujących. Niestety, niższe o 250 euro będzie odliczenie za pracę na własny rachunek i spadnie do poziomu 7030 euro. W kolejnych latach ta ulga będzie systematycznie redukowana, a w 2028 roku wyniesie 5000 euro. Można będzie również skorzystać z dopłaty do kosztów dojazdu rowerem do miejsca pracy.

Rozliczenie podatku w Holandii – kto jest do tego zobowiązany?

– Legalna praca w Holandii to oczywiście konieczność płacenia podatków. Ich zbieraniem zajmuje się w Holandii urząd o nazwie Belastingdienst. Podobnie jak w Polsce, rozliczenia podatku należy dokonać po zakończeniu roku podatkowego. Nierezydenci muszą to zrobić do 1 lipca – wyjaśnia ekspert Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

– Roczną deklarację należy złożyć wtedy, gdy otrzymamy od holenderskiego fiskusa pismo z wezwaniem do rozliczenia. Może się również zdarzyć, że dotrze do nas deklaracja papierowa z Belastingdienst. To tzw. forma, która również oznacza konieczność rozliczenia z fiskusem. Jeśli natomiast szacujemy, że kwota zwrotu podatku może przekroczyć 15 euro lub jesteśmy winni fiskusowi ponad 46 euro, a więc mamy niedopłatę, wtedy także trzeba złożyć roczną deklarację i to nie czekając nawet na wezwanie z Belastingdienst – podkreśla ekspert.

Należy również pamiętać, że w Holandii możemy rozliczyć się nie tylko za ostatni rok podatkowy, ale aż za 5 ostatnich lat.

Jak rozliczyć podatek w Holandii?

Należy teraz wyjaśnić, w jaki sposób należy się rozliczyć z holenderskim fiskusem. Najpierw trzeba złożyć roczną deklarację podatkową, którą przekazuje się do holenderskiego Urzędu Skarbowego, gdzie zostanie przetworzona. Jeśli okaże się, że trzeba dokonać dopłaty do podatku lub przysługuje podatnikowi zwrot nadpłaconego podatku, z Belastingdienst otrzymuje się tymczasową decyzję podatkową. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego Urząd Skarbowy przesyła ostateczną decyzję podatkową. Jeśli ta różni się od tymczasowej, wtedy trzeba dopłacić podatek lub otrzymamy zwrot nadpłaty.

Do rozliczenia się z fiskusem potrzebna jest karta podatkowa Jaaropgaaf. Otrzymuje się ją albo po zakończeniu roku od pracodawcy, albo po zakończeniu zatrudnienia w danej firmie. Jeśli nie mamy Jaaropgaaf, można wykorzystać ostatni odcinek z wypłaty, czyli Salaris. Inna możliwość to poproszenie pracodawcy o wystawienie duplikatu Jaaropgaaf. Od 2015 roku konieczne jest także dostarczenie z polskiego Urzędu Skarbowego zaświadczenia UE/WE, które informuje o wysokości dochodów w Polsce i innych krajach (Holandia w tym przypadku nie jest brana pod uwagę).

Rozliczając się z fiskusem holenderskim, warto także pamiętać o skorzystaniu z tzw. rozłąkowego. Na czym polega taka ulga? Mogą z niej skorzystać partnerzy fiskalni. Zostają nimi małżonkowie, a także partnerzy, którzy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe lub posiadają wspólne dzieci. W przypadku rozłąkowego partner fiskalny o niższych dochodach otrzymuje część podatku zapłaconego przez partnera fiskalnego o wyższych dochodach.

Skorzystanie z różnych ulg sprawia, że często możemy odzyskać część zapłaconego podatku. Średnia kwota takiego zwrotu to 3252 zł. Pieniądze ze zwrotu przelewane są na konto podatnika. Należy podkreślić, że podatnik może rozliczyć się samodzielnie z holenderskim fiskusem lub skorzystać z pomocy jednej z firm, które specjalizują się w zwrotach podatku z Holandii.

O tym, że warto wyjechać do Holandii w poszukiwaniu pracy, świadczy najlepiej fakt, że co roku przybywa tam około 12 tys. naszych rodaków, a ich liczba jest już szacowana na 185 tys. osób.