Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 1, 2016 in Finanse |

Pełna księgowość dla firm Kraków

Pełna księgowość dla firm Kraków

Dla mniejszych przedsiębiorców pełna księgowość jest często zbyt dużym obciążeniem, dlatego w ich przypadku zalecana i często wybierana jest tzw. księgowość uproszczona, służąca przede wszystkim do poprawnych rozliczeń podatkowych. Jednak w przypadku wybrania formy działalności gospodarczej, w której założeniem jest wydzielenie i zarządzanie odrębnym majątkiem, nad którym właściciele i ewentualni kontrahenci sprawują szczegółową kontrolę, pełna księgowość dla firm jest rzeczą niezbędną dla efektywnego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Taki obowiązek muszą spełnić nawet najmniejsze spółki z o. o., w których pieczę nad kapitałem wpłaconym przez udziałowców sprawuje zarząd czy spółki akcyjne będące najbardziej skomplikowaną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Pełna księgowość dla firm pozwoli na ochronę utraty majątku, niewypłacalność oraz inne problemy, które mogą grozić mniej doświadczonym przedsiębiorcom. Warto też pamiętać, że niezależnie od formy działalności gospodarczej, do prowadzenia pełnej księgowości zobligowani są przedsiębiorcy osiągający określony pułap przychodów firmy – określony obecnie na 1, 2 mln EURO.