Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 14, 2016 in Finanse |

Pełna księgowość Kraków

Pełna księgowość Kraków

W odróżnieniu od księgowości uproszczonej służącej małym przedsiębiorcom do określenia zobowiązań podatkowych, pełna księgowość stosowana jest do określenia pełnego obrazu finansowego stanu przedsiębiorstwa. Jest ona częścią rachunkowości jako rozbudowany, skomplikowany i precyzyjny mechanizm ewidencji wszelkich zdarzeń gospodarczych. Pełna księgowość pozwala na kontrolę, analizę i generowanie informacji na temat sytuacji finansowej firmy w danym momencie lub na przestrzeni pewnego okresu.

Głównym narzędziem stosowanym w pełnej księgowości jest podwójny zapis ewidencjonujący każdą operację na dwóch kontach, w tym operacje bezgotówkowe, które mają znaczący wpływ na wyniki finansowe firmy, jak konieczność wypłacenia odszkodowania czy utrata wartości środka trwałego znajdującego się majątku firmy. Zasady pełnej księgowości formalizują przyjęte ustawy i zbiory zasad, jak Ustawa o Rachunkowości czy Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, co pozwala na uzyskanie w pełni obiektywnych wyników stanu finansowego firmy i porównanie ich z innymi dla efektywniejszego zarządzania i planowania rozwoju przedsiębiorstwa.