Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Biznes |

Zasoby pieniężne ludności

Zasoby pieniężne ludności, składają się z zasobów gotówkowych oraz wkładów bankowych (na rachunkach bieżących lub na książeczkach oszczędnościowych); reprezentują one oszczędności pieniężne ludności (oszczędności ludności). Wyróżnić można trzy czynniki (motywy) gromadzenia z.p.l.: 1. różne terminy uzyskiwania dochodów przez różne grupy ludności, dlatego — jeśli bierzemy pod uwagę całą ludność — musi pozostawać u niej pewna suma zasobów pieniężnych nawet, gdyby każda jednostka dążyła do wydania całej sumy uzyskiwanych dochodów; ta część z.p.l. rośnie proporcjonalnie do wzrostu dochodów; 2. część swoich dochodów ludność odkłada na pewien czas na zakup dóbr trwałego użytku, których nie może nabyć z zasobów jednego okresu wypłat; w tym przypadku motywem gromadzenia z.p.l. nie jest oszczędność jako cel sam w sobie, lecz określony wydatek konsumpcyjny; wzrost zatrudnienia, dochodów i udziału dóbr trwałego użytku w wydatkach konsumpcyjnych powoduje, że nowe oszczędności przekraczają — w skali całego społeczeństwa — wydatkowanie oszczędności uprzednio nagromadzonych; 3. część dochodów ludność oszczędza na cele bliżej nie sprecyzowane lub bardziej odległe (np. na starość), albo po prostu z nawyku oszczędzania (motyw przezorności).