Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 25, 2017 in Biznes |

Engla prawo

Engla prawo, prawo dotyczące struktury wydatków w budżetach rodzin, głoszące, że w miarę wzrostu dochodów maleje udział wydatków na żywność. E. Engel sformułował to prawo tylko opisowo. Statystycznej weryfikacji tego sformułowania dokonali m. in. H. Schultz, H. Wold , H. G. Johnson wyprowadzając na podstawie materiału empirycznego równania przedstawiające zależność wydatków na żywność od całkowitej sumy wydatków. Zależność ta jest w przybliżeniu liniowa: w miarę wzrostu ogólnej sumy wydatków rosną również wydatki na żywność, ale stosunkowo wolniej.