Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 1, 2016 in Biznes |

Kadry i płace Kraków

Kadry i płace Kraków

Sprawne funkcjonowanie większej firmy na co dzień wymaga zatrudnienia odpowiedniej liczby osób do działu kadr i płac. To kadry i płace odpowiadają bowiem m. in. za sporządzanie listy płac, dokumentacji wszelkich umów podpisywanych przez firmę, dopilnowania rozliczeń podatkowych, pozyskiwania pracowników, zapewnienia im bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwego ich motywowania. Bez sprawnie działającego działu kadry i płace właściwie niemożliwe jest osiągnięcie przez większą firmę sukcesu na rynku pracy.

Każda z osób zatrudnionych w danej firmie, to bowiem niezliczone dane dotyczące akt osobowych, zawierających dotychczasowy przebieg zatrudnienia, wszelkie umowy, świadczenia zdrowotne, urlopy czy przebyte szkolenia. To właśnie dział kadr i płac zajmuje się rozliczaniem czasu pracy każdego pracownika i terminowego wypłacania wynagrodzenia w należnej wysokości. W dziale kadr i płac dokonuje się także okresowej oceny jakości pracy osób zatrudnionych w firmie oraz przygląda im oczekiwaniom. Organizacja wszelkiego rodzaju szkoleń, kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje pracowników to także zadanie dla działu kadr i płac, dzięki czemu pracownicy są właściwie motywowani, na czym korzysta cała firma.