Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 23, 2017 in Biznes |

Eksport

Eksport, sprzedaż krajowego towaru za granicę lub odpłatne świadczenie usługi na rzecz cudzoziemca; będąc następstwem międzynarodowego podziału pracy jest głównym źródłem dewiz potrzebnych do zapłacenia za towary importowane (import). W ramach e. zbywane są towary (usługi), które dzięki sprzyjającym warunkom miejscowym można (w celu pozyskania dewiz) lub trzeba (np. ze względu na optymalną wielkość produkcji) wytwarzać w ilościach przekraczających zapotrzebowanie krajowe. Produkcja na e. powoduje powstawanie dochodów pieniężnych pokrytych w kraju pod względem rzeczowym w stopniu zależnym od ilościowego stosunku e. do importu i od cenowych terms of trade, wskutek czego stosunek ten wpływa nie tylko na saldo bilansu płatniczego, lecz także na wewnętrzną równowagę pieniężną.