Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 22, 2017 in Biznes |

Analiza wartości

Analiza wartości (metoda analizy wartości, inżynieria wartości, analiza funkcji i kosztów, value engineering), metoda zmierzająca do obniżenia kosztów badanego przedmiotu przy jednoczesnym zachowaniu lub podwyższeniu jego jakości; a.w. jest metodą stosowaną w badaniu: 1. produkowanego lub projektowanego wyrobu; 2. procesów produkcyjnych; 3. prac administracyjno-biurowych. Jej istota polega na zastosowaniu dokładnej analizy funkcjonalnej badanego przedmiotu połączonej z twórczym myśleniem. Skoncentrowanie uwagi na spełnianych funkcjach i ich kosztach, a nie na badanym przedmiocie, umożliwia oderwanie się od tradycyjnych i stereotypowych rozwiązań, eliminację funkcji zbędnych i twórcze poszukiwanie nowych rozwiązań, umożliwiających spełnienie koniecznych funkcji na co najmniej dotychczasowym poziomie jakości i niezawodności, ale przy mniejszych kosztach. W a.w. funkcja jakiegokolwiek przedmiotu lub procesu powinna być określona prosto i precyzyjnie (funkcją śruby jest łączenie elementów, funkcją samochodu osobowego — przewożenie osób itp.). Wartość natomiast ujmowana jest w niej jako wartość użytkowa. Z punktu widzenia a.w. najwartościowszym przedmiotem będzie ten, który spełnia podstawowe funkcje przy najmniejszych kosztach. W odróżnieniu od powszechnie stosowanych sposobów obniżania kosztów a.w. zakłada kompleksowe badanie we wzajemnym oddziaływaniu: konstrukcji, technologii, zaopatrzenia, produkcji, organizacji, kosztów, zbytu i innych czynników przez specjalistów z przedsiębiorstwa i z zewnątrz. Badanie takie prowadzone jest zgodnie z programem, którego realizacja umożliwia znalezienie nowych rozwiązań. Szczególnego znaczenia nabiera stosowanie a.w. w fazie projektowania — zarówno wyrobów (lub ich części), jak i obiektów przemysłowych, gdyż zapobiega ona powstawaniu zbędnych kosztów. A.w. stosowana w pracach administracyjno-biurowych bada organizację wszelkich działań (procedur), struktury organizacyjne i systemy (np. informacji) zarówno istniejące, jak i projektowane. A.w. jest uzyskaniem odpowiedzi na podstawowe pytania: 1. co to (badany przedmiot) jest; 2. jak funkcjonuje; 3. ile kosztuje; 4. co zbędnego wykonuje; 5. jakich koniecznych funkcji nie spełnia; 6. co innego może te funkcje spełniać; 7. ile powinno kosztować; 8. czy realizacja zapewni osiągnięcie celu.