Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2016 in Biznes |

Obsługa księgowo kadrowa Kraków

Obsługa księgowo kadrowa Kraków

Zestawienie obowiązków, jakimi zajmuje się dla firmy obsługa kadrowo płacowa jest wyjątkowo szerokie. Należą do niego przede wszystkim sprawy osobowe dotyczące zatrudnionych w firmie pracowników: począwszy od procesu analizowania rynku pracy, przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, po podpisanie umowy o pracę. W trakcie zatrudnienia pracownika w firmie to obsługa kadrowo płacowa jest odpowiedzialna za prowadzenie całej kartoteki spraw związanych z pracownikiem, rozliczanie jego urlopów i zwolnień, dbanie o regularne przeprowadzanie badań okresowych pracownika czy załatwianie spraw związanych z wygaśnięciem stosunku pracy, jak wystawienie świadectwa pracy.

Dział kadrowo płacowy zajmuje się także obsługą bieżących spraw kadrowych pracowników, jak wydawanie zaświadczeń, zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, obsługą wszelkiego rodzaju świadczeń socjalnych, a także współpracą z ZUS. Możliwe jest także wykonywanie przez dział kadrowo płacowych wszelkich spraw związanych z podatkami czy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na co dzień w firmie. Do tych zadań kierowane są osoby z odpowiednim wykształceniem i zdobytymi w trakcie kariery uprawnieniami.