Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lip 22, 2021 in Finanse |

PIT-37 – jak rozliczać, z jakich ulg można skorzystać?

PIT-37 – jak rozliczać, z jakich ulg można skorzystać?

Roczne rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego, który musi być dokonany w ściśle określonym terminie. Aby tego dokonać należy wypełnić odpowiedni rodzaj dokumentów, obecnie poza tradycyjną form papierową rozliczeń można dokonać również przy pomocy Internetu. Warto jednak wiedzieć, jaki rodzaj dokumentu wypełnić, aby rozliczenie było wykonane prawidłowo.

Dla kogo PIT 37

PIT 37 to jeden z częściej wypełnianych z tytułu rozliczenia rocznego dokumentów. Przeznaczony jest dla osób, które osiągają dochody z różnych źródeł, w tym umowy o pracę, o dzieło czy umów zlecenie w sytuacji, gdy to zakład pracy lub zleceniodawca odprowadza należne składki i podatki. Druk umożliwia rozliczenie wszystkich osiąganych z tego tytułu dochodów, również zasiłków czy tak zwanych innych dochodów. Warunkiem jest to, aby nie były one osiągane w ramach prowadzonej działalności, wówczas bowiem konieczne jest wypełnienie druku PIT 36. Podatnicy mają obowiązek złożyć wypełnioną deklarację do końca kwietnia kolejnego roku po roku, którego dotyczy rozliczenie.
Podstawą wypełnienia PIT 37 są druki PIT 11, otrzymane od pracodawców czy zleceniodawców. Aby umożliwić podatnikom bezproblemowe wykonanie rozliczenia, mają oni czas najpóźniej do końca lutego na przekazanie tych dokumentów podatnikom. Wcześniejsze ich przekazanie jest bardzo ważne, gdyż podatnicy mają prawo do skorzystania z bardzo różnorodnych ulg, a możliwości te często zależą od wysokości odprowadzanych składek czy osiągniętych w skali roku dochodów.

Jak rozliczać PIT 37?

Podatnicy wypełniając PIT 37 mogą zadeklarować samodzielne złożenie zeznania lub wspólnie z małżonkiem. Wówczas podatek należny do zapłaty obliczany jest od połowy kwoty dochodów. Tak samo obliczają podatek osoby które deklarują wypełnienie zeznania jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Ważne jest, że aby można było skorzystać z takich rozwiązań stan prawny, który umożliwia takie rozliczenie musi trwać cały rok podatkowy. W odpowiednie rubryki wpisuje się kwoty osiągniętych przychodów oraz kosztów ich uzyskania jak również pobranych i zapłaconych składek i podatków. Do przychodów wlicza się wszystkie osiągnięte dochody, również zasiłki w PIT 37 muszą być wykazane, bez względu na to jaka instytucja je wypłaca. Dlatego warto pamiętać o tym, jakie dochody i z jakich źródeł były uzyskiwane w danym roku, co umożliwi weryfikacje otrzymanych dokumentów PIT 11.

Jakie ulgi w PIT 37?

Ulgi w PIT 37 to wiele możliwości, dzięki czemu podatnicy mogą zapłacić mniej podatku. W zależności od wybranej ulgi można dokonać odliczeń od dochodu lub od już obliczonego podatku. Do najczęściej wykorzystywanych ulg obecnie z pewnością zalicza się ulga na dzieci. Pozwala ona uzyskać spore zwroty opłaconych podatków. Ulga rozliczana jest w zależności od wysokości opłaconych podatków jak również ilości posiadanych dzieci. Rodziny z jednym dzieckiem muszą pamiętać o tym, iż jest limit rocznych zarobków, po którego przekroczeniu ulga nie przysługuje. Podatnicy mogą korzystać z wielu innych ulg, jak na przykład remontowa czy za Internet, warto się jednak dokładnie dowiedzieć, na jakich zasadach można je uzyskać i czy danemu podatnikowi przysługuje. W przypadku gdy ktoś decyduje się rozliczyć PIT online, wówczas system podpowiada czy dana ulga jest prawidłowo obliczona i jakie dodatkowe załączniki należy wypełnić.