Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 25, 2017 in Biznes |

Elektroniczna technika obliczeniowa (eto)

Elektroniczna technika obliczeniowa (eto), obejmuje sferę produkcji i zastosowań techniki obliczeniowej, której podstawowym reprezentantem jest komputer zbudowany głównie z elementów elektronicznych. Wskutek coraz szerszego stosowania elementów elektronicznych w kasach rejestracyjnych, arytmometrach biurowych, maszynach do księgowania i fakturowania, maszynach analitycznych itp. komputer przestał być identyfikowany z E.T.O. Nastąpiła także zasadnicza zmiana w roli wykorzystywanych środków E.T.O. W początkowym okresie rozwoju produkcji i zastosowań techniki obliczeniowej, a także wskutek niedostatecznego jeszcze rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu sprzętowi techniki obliczeniowej przypisywano niesłusznie rolę celu, a nie środka działalności prowadzącej do doskonalenia organizacji i zarządzania. W związku z tym pojawił się nowy termin informatyka, który zastąpił określenie E.T.O. i zmienił pośrednio dotychczasową rolę techniki obliczeniowej w metodach doskonalenia organizacji i zarządzania.