Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 22, 2017 in Biznes |

Budżetowe prowizorium

Budżetowe prowizorium, uchwalony przez parlament tymczasowy budżet krótkoterminowy (najczęściej kilkumiesięczny) na okres do uchwalenia budżetu rocznego. W Polsce Ludowej p.b. było przewidziane w ustawodawstwie budżetowym w okresie do 1952 i od 1958; w latach 1953—57 — do czasu uchwalenia budżetu przez sejm — Rada Ministrów uchwalała plan dochodów i wydatków. W myśl polskiego prawa budżetowego, jeżeli rząd nie przedstawił sejmowi projektu budżetu na rok następny do 1 grudnia, wówczas obowiązany jest przedłożyć projekt p.b. Prowizorium uchwalane jest w formie znacznie mniej szczegółowej niż budżet; przeważnie zawiera ono tylko wskazanie globalnych kwot dochodów i wydatków poszczególnych resortów.