Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 25, 2017 in Biznes |

Fundusz dyspozycyjny

Fundusz dyspozycyjny, środki znajdujące się w dyspozycji kierownika przedsiębiorstwa, zjednoczenia lub innej państwowej jednostki organizacyjnej, działającej na zasadach rozrachunku gospodarczego, tworzone w ramach planu kosztów administracyjno-gospodarczych do wysokości limitu ustalonego przez jednostkę nadrzędną. F.d. głównie przeznaczony jest na wydatki związane z podejmowaniem zagranicznych kontrahentów, delegacji i gości (koszty reprezentacyjne), a ponadto służy na pokrycie takich wydatków, jak koszty narad roboczych, sporadyczne ofiary pieniężne lub dary na cele społeczne. Minister finansów może zwiększyć resortowy limit wydatków reprezentacyjnych związanych z rozszerzeniem kontaktów przedsiębiorstw handlu zagranicznego z zagranicznymi kontrahentami. Wydatki z f.d. księgowane są w ciężar właściwego konta kosztów w odrębnej pozycji analitycznej.