Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Biznes |

Kapitału skład techniczny i wartościowy

Kapitału skład techniczny i wartościowy, 1. techniczny skład kapitału — istniejący w określonym przedsiębiorstwie lub gałęzi produkcji stosunek między stanem liczebnym środków produkcji a robotników; stosunek ten uwarunkowany Jest poziomem techniki, kwalifikacji, zręczności i wydajności pracy robotników oraz stanem organizacji pracy, w miarę rozwoju kapitalizmu wzrasta techniczny skład kapitału, co świadczy o wzroście wyposażenia technicznego robotnika; obsługuje on więcej lub większe maszyny i urządzenia, przetwarza więcej surowców w jednostce czasu itp.; wzrost technicznego składu kapitału jest oznaką postępu technicznego; 2. wartościowy skład kapitału — istniejący w danym momencie ilościowy stosunek między wartością środków produkcji a wartością siły roboczej; stosunek ten uwarunkowany jest poziomem techniki, wartością środków produkcji oraz siły roboczej. Między technicznym a wartościowym składem kapitału istnieje wzajemny związek; wzrostowi technicznego składu kapitału odpowiada — wolniejszy na skutek wzrostu wydajności pracy przy wytwarzaniu środków produkcji i spadku ich wartości — wzrost wartościowego składu kapitału.