Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 14, 2017 in Biznes |

Prowadzenie księgowości i rozliczeń

Podatek dochodowy od osób prawnych jest daniną publiczną o bardzo złożonym charakterze. Niezwykle ciężko jest pojąć strukturę tej należności publicznoprawnej. Niestety, obowiązek jej płacenia ciąży na każdym przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w formie spółki bądź spółdzielni. Warto wskazać, że konieczne jest wypełnianie stosownych deklaracji, które cechują się dużym stopniem zawiłości i niejednoznaczności. Ponadto każda spółka powinna posiadać specjalistyczne księgi rachunkowe, z których wynikają wszelkie przepływy finansowe w ramach danego podmiotu gospodarczego. Prowadzenie księgowości nie musi być jednak wykonywane w sposób samodzielny. Ustawa o rachunkowości dopuszcza pewne kategorie podmiotów do zawodowego prowadzenia ksiąg. Mowa tu nie tylko o certyfikowanych specjalistach od rachunkowości. Księgowość w formie uproszczonej może prowadzić każda osoba, która ukończyła kurs organizowany przez Ministerstwo Finansów. Bardzo ważne jest, aby wszelkie czynności związane z rachunkowością wykonywane były przez fachowców dysponujących złożoną wiedzą z zakresu polityki fiskalnej.