Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 12, 2017 in Biznes |

Usługi rachunkowe i bezpieczeństwo

Prowadząc firmę, każdy przedsiębiorca stara się możliwie jak najbardziej chronić swoje interesy. Nie chce bowiem, żeby informacje na temat osiąganych przez niego dochodów dostały się w niepowołane ręce – konkurencji. W tym celu stosuje najczęściej sprawdzone i pewne rozwiązania w postaci zamykanych na klucz szaf lub sejfów, gdzie przechowuje najważniejsze dokumenty. Ochrona ta jest jednak połowiczna. Niektóre bowiem dokumenty przekazywane są podmiotom zewnętrznym np. biuru rachunkowemu którego zadaniem jest rzetelne i bezpieczne prowadzenie oraz przechowywanie firmowej dokumentacji podatkowej oraz składkowej. I tutaj najczęściej pojawiają się pierwsze problemy. Przedsiębiorca bowiem nie wie w jakich warunkach prowadzone są na jego rzecz usługi rachunkowe. Może to jednak w pewien sposób sprawdzić. Mianowicie – każde mniejsze czy większe biuro rachunkowe zobligowane jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, gwarantujące jego klientom wypłatę odszkodowania w razie nierzetelnego wywiązywania się z zapisów umowy tudzież działania na ich szkodę.