Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Biznes |

Pieniądza repudiacja

Pieniądza repudiacja, nieprzyjmowanie pieniądza z racji utraty wartości spowodowanej inflacją. Można mówić o r.p. sensu stricto, jeśli pieniądz w wyniku utracenia wartości traci jednocześnie swoje funkcje, oraz r.p. sensu largo, gdy pieniądz stopniowo traci swą wartość w wyniku stopniowej inflacji.