Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 12, 2017 in Biznes |

Prowadzenie księgowości pełnej

Ustawę o rachunkowości musi stosować każda firma, która osiąga miesięczny przychód ze sprzedaży towarów i świadczenia usług na poziomie odpowiadającym równowartości dwunastu milionów euro. Duże znaczenie ma fakt, że istnieje katalog wyłączeń, które sprawiają, że nie jest konieczne stosowanie tego aktu prawnego. Tytułem przykładu, organizacje pożytku publicznego mogą stosować formę uproszczoną, bez względu na wielkość przychodu. Jednak każdy przedsiębiorca, który musi stosować ustawę o rachunkowości, powinien zlecić prowadzenie księgowości fachowcom, którzy legitymują się odpowiednimi certyfikatami. Tylko wtedy księgi i wszelkie ewidencje będą prowadzone w sposób zgodny z prawem. Dlatego dobrze jest skorzystać z usług placówek, które w sposób profesjonalny zajmują się prowadzeniem rachunkowości dla firm. Bardzo ważne jest, aby zastosować możliwie jak najszersze umocowanie. Dzięki temu księgowi będą mogli reprezentować przedsiębiorstwo we wszelkich sprawach rachunkowych, które prowadzili w danym zakładzie.