Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 8, 2017 in Biznes |

Wspólnota interesów

Wspólnota interesów, koncern górniczo-hutniczy zorganizowany w 1929 przez F. Flicka przez dokonanie fuzji Kattoiwizer A. G. i Zjednoczonych Hut Królewska i Laura; w skład W.I. wchodziły huty: Królewska, Bismarck, Laura, Falwa, Zgoda, Hubertus i Silesia. W połowie 1929 powstało w Nowym Jorku towarzystwo Concolidated Silesian Steel Corporation zorganizowane przez W. A. Harrimana; akcje tego ostatniego podzielone zostały między Harrimana i Flicka; ok. 66% akcji otrzymał Flick. CSSC przejęło koncern W.I. w wyniku wymiany kontrolnego pakietu akcji; tak więc wszystkie przedsiębiorstwa W.I. były filiami spółki amerykańskiej, w której z kolei decydujący głos miał Flick. Koncern W.I. obejmował wówczas ok. 50% produkcji żelaza i stali w Polsce. W połowie 1932 W.I. zaczęła przejawiać symptomy bankructwa; groziło to potężnym krachem całego przemysłu górnośląskiego. Przychylając się do opinii Komitetu Ekonomicznego Ministrów sąd grodzki w Katowicach ustanowił 29 III 1934 nadzór sądowy nad W.I., której groziło upadłość. Przyczyna togo stanu tkwiła w rabunkowej gospodarce obcego kapitału. Uchronienie od upadłości W.I. kosztowało skarb państwa 80 mln zł wypłaconych zagranicznym kontem tytułem rozliczenia przy przejęciu 90% akcji. W 1936 Bank Gospodarstwa Krajowego przejął zakłady spod nadzoru sądowego. Dokonano reorganizacji przedsiębiorstw, a w miejsce koncernu W.I. powstała Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych, w której gros kapitału należało do państwa.