Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Biznes |

Produkcja pomocnicza

Produkcja pomocnicza, jest częścią procesu produkcji w przedsiębiorstwie, która przyczynia się bezpośrednio do wytwarzania produktów podstawowych i ubocznych oraz jest niezbędna do utrzymania ciągłości w przebiegu procesów’ podstawowych i ubocznych. Wśród rodzajów p.p. w przedsiębiorstwie rozróżniamy: 1. wytwarzanie energii i zaopatrzenie stanowisk roboczych w energię elektryczną, parę, sprężone powietrze; 2. wytwarzanie w przedsiębiorstwie środków produkcji na własne potrzeby; 3. utrzymanie urządzeń wytwórczych, budynków; 4. zaopatrzenie procesów podstawowych w materiały, narzędzia i części za pośrednictwem środków transportu wewnętrznego; 5. gospodarkę magazynową. Poziom techniczny i organizacyjny p.p. wpływa na ilościowe i jakościowe wyniki produkcji. Wraz z postępem technicznym następuje wzrost znaczenia organizacji procesów pomocniczych w przedsiębiorstwach.