Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 7, 2017 in Biznes |

Podatków kumulacja

Podatków kumulacja, ustalenie podatku od kilku połączonych podstaw opodatkowania, występujących w określonym czasie; może być realizowana albo przez wymierzenie podatku od zsumowanych podstaw wymiarowych, albo przez dodatkowy pobór różnicy między podatkiem przypadającym od łącznej podstawy a podatkami obliczonymi od poszczególnych podstaw wymiaru; znajduje zastosowanie w podatkach o skali progresywnej.