Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 22, 2017 in Biznes |

Agent

Agent, osoba fizyczna lub prawna, która z upoważnienia i na rachunek zleceniodawcy podejmuje się pośredniczenia i zawierania transakcji handlowych; pobiera wynagrodzenie w formie prowizji od wszelkich obrotów dokonanych na określonym terenie jego działania (a. generalny z prawem wyłączności) lub tylko od transakcji dokonanych za jego pośrednictwem (a. zwykły bez prawa wyłączności); a. stały nazywa się przedstawicielem handlowym. Forma agencyjna jest szeroko stosowana w handlu zagranicznym, również w obrotach Polski z partnerami z krajów kapitalistycznych.