Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 12, 2017 in Biznes |

Prowadzenie księgowości podmiotów gospodarczych

W polskim porządku prawnym możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach. Bardzo popularne są spółki kapitałowe. Wyposażane są one w duży majątek przez założycieli. Odpowiedzialność podmiotów, które wchodzą w skład zarządu czy rady nadzorczej, jest ograniczona. Jednocześnie możliwe jest założenie spółdzielni produkcyjnej, która korzysta z licznych ulg i zwolnień. Pojedyncze osoby fizyczne mogą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Trzeba jednak pamiętać, że każdy przedsiębiorca musi zlecić prowadzenie księgowości zewnętrznej firmie. Tylko wtedy możliwe jest zapewnienie prawidłowego prowadzenia ewidencji gospodarczych, takich jak księga handlowa. Oprócz usług podstawowych biura rachunkowe świadczą kompleksową pomoc prawną oraz obsługę spraw pracowniczych. Generalnie pobierane opłaty zależne są od charakteru danej działalności oraz kompetencji, które zostały przyznane placówce. Bardzo ważna jest tutaj elastyczność – przedsiębiorca może sam zadecydować, jakie sprawy chce wykonywać samodzielnie, a jakie z pomocą księgowych.