Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 5, 2017 in Biznes |

Handel kołchozowy

Handel kołchozowy, jedna z form radzieckiego handlu detalicznego, której potrzeba wynika przede wszystkim z charakteru spółdzielczej (kołchozowej) własności w rolnictwie oraz z faktu istnienia działek przyzagrodowych. W h.k. uczestniczą głównie gospodarstwa kolektywne, poszczególni Ich członkowie, pracownicy sowchozów oraz mieszkańcy miast i osiedli robotniczych, dysponujący nadwyżką produktów uzyskanych z działek przyzagrodowych (lub przydomowych). H.k. ma w zasadzie charakter lokalnej wymiany towarowej nazywanej rynkiem niezorganizowanym. Przedmiotem transakcji są w dominującej mierze nieprzetworzone i przetworzone artykuły żywnościowe (owoce, warzywa, nabiał, mięso itp.) oraz wyroby produkcji chałupniczej i przemysłowej kołchozów. Ceny w h.k. kształtują się zgodnie z prawem podaży i popytu. Na poziom tych cen państwo wywiera wpływ pośredni za pomocą wielkości i struktury podaży oraz poziomu cen obowiązujących w detalicznym handlu państwowym i spółdzielczym (rynek zorganizowany). W celu usprawnienia wymiany towarowej na rynku niezorganizowanym rozwijana jest przez radziecką spółdzielczość spożywców komisowa forma h.k. Spółdzielnie przejmują funkcje sprzedaży płacąc dostawcom produktów ceny ustalone w wyniku wzajemnego porozumienia stron.