Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 12, 2017 in Biznes |

Prowadzenie księgowości w spółce

Spółki kapitałowe to potężne podmioty gospodarcze, które wyposażane są w majątek o znacznej wartości. Sprawia to, że mogą one dokonywać bardzo lukratywnych transakcji, które opiewają nawet na miliony złotych. Zarząd spółki powinien jednak mieć na uwadze wszelkie obowiązki natury ustawowej, które spoczywają na tym podmiocie. Przede wszystkim należy co roku sporządzić bilans handlowy, który podlega badaniu przez biegłych rewidentów. Jednocześnie konieczne jest skrupulatne prowadzenie księgowości, która musi być bezbłędna i rzetelna. Tak szeroki zakres obowiązków sprawia, że spółki bardzo często decydują się na obsługę zewnętrzną. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne, ponieważ specjaliści z zakresu rachunkowości zdecydowanie lepiej radzą sobie z prowadzeniem ewidencji gospodarczych. Ponadto aby prowadzić księgowość pełną, która jest szczególnie charakterystyczna dla spółek, niezbędne jest posiadanie certyfikatu wydanego przez Ministra Finansów. Każda dobra placówka rachunkowa zatrudnia osoby, które taki dokument mogą okazać.